İÇİNDEKİLER

SUNUŞ…………………………………………………………………………………… 11

ÖN SÖZ………………………………………………………………………………….. 15

GİRİŞ……………………………………………………………………………………… 21

BİRİNCİ BÖLÜM

BORBY’DEN VİYANA’YA

Yaşam Öyküsü: Aile ve Eğitim…………………………………………………… 29

Aile Yapısı ve İlk Öğrenim Dönemi:

Eckernförde-Flensburg 1815-1835……………………………………………… 30

Üniversite Eğitimi: 1835-1840……………………………………………………. 35

Gerçek Yaşam ve Bilim:1841-1843…………………………………………….. 47

Sürgünde Stein: Viyana Dönemi 1854-1890…………………………………. 66

İKİNCİ BÖLÜM

DÜŞÜNCE SİSTEMATİĞİ

Etkilenme Kaynakları………………………………………………………………… 73

Toplum Öğretisi’nden Yönetim Öğretisi’ne…………………………………… 77

Çalışmalarının Felsefi Temelleri………………………………………………….. 78

Felsefi Kaynakları…………………………………………………………………….. 79

Fransız Devrimi ve Fransız Sosyalistlerin Etkileri…………………………… 93

Fransız Devrimi: Stein ve Hegel’in Tarih Felsefesi…………………………. 93

Fransız Erken Sosyalistleri ve Stein……………………………………………. 101

Devlet Kavramı ve Hukuk Bilimi Açısından

Alman İdealizmi ve Gerçeklik Bilimi…………………………………………. 108

Birey, Topluluk, Toplum ve Devlet: Kavramlar ve İçerikleri…………. 117

Birey ve Topluluk…………………………………………………………………… 117

Toplum ve Devlet…………………………………………………………………… 122

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DEVLET VE SINIFLAR:

TOPLUMSAL HAREKETLERİN ANALİZİ VE ÇÖZÜMÜ

Devlet ve Sınıflar: Öğretilerin Temelleri……………………………………… 133

Sosyal Sorun ve Yöneten Devlet……………………………………………….. 135

Sosyal Monarşi, Karşılıklı Çıkarlar Cumhuriyeti ve Devlet……………. 142

Monarşi Öğretisi ve Sosyal Monarşi…………………………………………… 144

Monarşi ve Egemen Sınıf…………………………………………………………. 145

Monarşi ve Bağımlı Sınıf………………………………………………………….. 155

Cumhuriyet Öğretisi ve Karşılıklı Çıkarlar Cumhuriyeti………………… 160

Sanayi Mülkiyeti Sahipleri Cumhuriyeti……………………………………… 163

Sanayi Mülkiyeti Sahibi Olmayanların Cumhuriyeti……………………… 167

Karşılıklı Çıkarlar Toplumu ve Cumhuriyeti……………………………….. 175

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YÖNETİM VE BİLİMİ

Kameral ve Polizey Bilimler Yerine “Yönetim Öğretisi”……………….. 181

Hukuk Devleti – Polizey Bilim (Polis Devleti)…………………………….. 184

Yönetim Bilimi: Köken ve İdare Hukuku……………………………………. 186

Devlet ve Devlet Bilimi……………………………………………………………. 191

Stein ve Marx: Etkilenme Tartışmaları………………………………………… 201

BEŞİNCİ BÖLÜM

STEIN VE MİRASI

Etkisi ve Düşün Mirası…………………………………………………………….. 209

Türk Yazınında Lorenz von Stein……………………………………………… 210

Bilimsel ve Siyasi Katkıları-Yankısı…………………………………………… 217

Eleştiriler……………………………………………………………………………….. 230

SON SÖZ………………………………………………………………………………… 236

LORENZ VON STEIN’IN TÜM ESERLERİNİN LİSTESİ……………………. 238

KAYNAKÇA……………………………………………………………………………. 252