YÖPAM, Ocak 2022’de Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Merkez, bir bütün olarak devlet ve yönetim olgusunu odağına alarak yönetim bilimleri ve kamu politikaları alanlarında teorik ve pratik alan bilgisi üretmek ve ilgili taraflara sunmak, akademi, idare ve toplum arasında bilgi köprüsü oluşturmak üzere faaliyet göstermektedir.

bahcesehir_11_8_20-594cyprus_student_life-1024x683
Amaç

YÖPAM’ın felsefesi, uygulanabilir araştırma çıktılarına yönelik politika geliştirmek, disiplinler arası çalışmalarla kazanılacak araştırma çıktılarının akademik alanda kalmayarak tüm ilgili çevreler ile toplumun kullanımına sunmak, yeni araştırma fikirlerini ve akademik yaratıcılığı teşvik etmek, yeni akademisyenler kazanmaktır. İlk aşamada hedeflenen yönetim bilimi / kamu yönetimi olgusunu çağdaş düzeyde incelemek ve tartışmaya açmak, kamu yönetiminin iyileştirilmesi ve reformu yönünde alınacak tedbirlerle ilgili karşılaştırmalı araştırmalar yapmak ve tavsiyelerde bulunmaktır. Merkez, bu doğrultuda teoride ve uygulamada referans niteliğinde bir kuruluş olma vizyonuna sahiptir. Ayrıca YÖPAM’ın amaçları arasında;

Faaliyet Alanları

YÖPAM’ın öncelikli faaliyet alanı karşılaştırmalı olarak kamu yönetimi reformları ve kamu politikaları bağlamında çalışmalar yürütmektir. Merkez aynı zamanda iktisat, maliye ve dış politika başta olmak üzere diğer alanlarda da idarenin ihtiyaç duyacağı bilimsel bilgiyi üretmek, öneriler geliştirmek, tespitlerin uygulamaya aktarılmasını, politika oluşturulmasını desteklemek, aynı zamanda politikaların yürütülmesi sırasında karşılaşılacak / karşılaşılan zorlukların belirlenmesi ve aşılmasına ilişkin pratiğe yaslanan çalışmalar yaparak ilgili taraflarla paylaşmaktır.