YÖPAM Hakkında

YÖPAM, Ocak 2022’de Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Merkez, bir bütün olarak devlet ve yönetim olgusunu odağına alarak yönetim bilimleri ve kamu politikaları alanlarında teorik ve pratik alan bilgisi üretmek ve ilgili taraflara sunmak, akademi, idare ve toplum arasında bilgi köprüsü oluşturmak üzere faaliyet göstermektedir.

YÖPAM’ın Felsefesi
Amacımız

YÖPAM’ın felsefesi, uygulanabilir araştırma çıktılarına yönelik politika geliştirmek, disiplinler arası çalışmalarla kazanılacak araştırma çıktılarının akademik alanda kalmayarak tüm ilgili çevreler ile toplumun kullanımına sunmak, yeni araştırma fikirlerini ve akademik yaratıcılığı teşvik etmek, yeni akademisyenler kazanmaktır. İlk aşamada hedeflenen yönetim bilimi / kamu yönetimi olgusunu çağdaş düzeyde incelemek ve tartışmaya açmak, kamu yönetiminin iyileştirilmesi ve reformu yönünde alınacak tedbirlerle ilgili karşılaştırmalı araştırmalar yapmak ve tavsiyelerde bulunmaktır. Merkez, bu doğrultuda teoride ve uygulamada referans niteliğinde bir kuruluş olma vizyonuna sahiptir.

Lorenz Von Stein Araştırmaları

İletişim Formu


    Blog Yazıları